Jul 22, 2008

Politaik

Maksud:
Sejenis politik kotor (dari spesis Barisanicus Nasionalingam; subspecies Bodollahingus Mahathiris) yang hanya wujud di Malaysia.

Asal-usul:
Telah wujud berdekad lamanya semenjak Malaysia mendapat kemerdekaan lagi, tetapi pengiktirafan antarabangsa hanya diberi apabila strategi seks jubur (yang lazimnya dikaitkan dengan pengeluaran taik) digunakan oleh parti politik tertentu untuk menjatuhkan lawan.

No comments: