Oct 21, 2007

Bangsatawan

Maksud:
Bangsat yang terbang ke angkasa lepas menerusi perjanjian komersial (tanpa adanya tujuan sebenar) dan selepas itu diagung-agungkan dan dijadikan wira negara.

Asal-usul:
Berevolusi daripada perkataan angkasawan. Tetapi maksud dan ciri-ciri dua perkataan ini bagai langit dan bumi bezanya.

1 comment:

zewt said...

hahahahaha.... but give that guy a break la... he just wanna take a trip to space... apakah daftar kata gagak hitam ada bagi orang yang hantar bangsatawan ke angkasa?