Oct 21, 2007

Kategori Terbaru Dewan Karut

Gua akan memperkenalkan kategori 'Daftar Kata' dalam Dewan Karut mulai sekarang. Seperti kategori 'Peribahasa', Daftar Kata ini bertujuan merekod dan menafsir perkataan-perkataan baru yang dicipta khas untuk perkembangan Bahasa Malaysia tercinta.

Semoga korang semua dapat manfaat sepenuh daripadanya.

Selamat.

No comments: